Küsitlus

Kas saad eesti.ee kirjad kätte?

Ajalehest

Trüki

Tartu Ekspress

Tartu Ekspress on suurima trükiarvuga ajaleht Tartus!
Tasuta nädalaleht, ilmub igal neljapäeval.
Lehe keskmine trükiarv ühe lehenumbri kohta on 26 050. 

10-12 korda aastas otsepostitus Tartu linnas (trükiarv 38 000).

Teistel kordadel on trükiarv 20 400 ja levikohad need
Anne Selver
Aura veekeskus
Bauhof
Decora
Eedeni kaubanduskeskus
Ehituse ABC
Jaamamõisa Selver
Kaubamaja
Kaubamaja parkla
Kivilinna Konsum
K-Rauta
Lembitu Konsum
Lõunakeskus 2
Lõunakeskus 5
Prisma (Sõbra)
Prisma (Annelinna)
Reinu Toidukaubad
Ringtee Selver
Sepa keskus
Sõbra Selver
Zeppelini kaubanduskeskus
Tartu Linnaraamatukogu
Tartu Ülikooli raamatukogu
Tasku
Ujula Konsum
Veeriku Selver
Ülenurme Konsum 

test version:0.17034792900085