Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Noore Eesti Vabariigi sisepoliitika kõige tähtsamaks sündmuseks 1919. aastal oli Asutava Kogu valimine, kokkutulek ja parlamentaarse tegevuse algus.

Vaatamata sõjaolukorrale viidi aprillikuu alguses läbi läbi Asutava Kogu valimised. Need olid salajased, otsesed, ühetaolised ning üldised. Hõlmasid ka mobiliseeritud sõjamehi ning toimusid rindelgi, õigemini selle lähitagalas. Üles oli seatud kümme erakondade ja ühenduste nimekirja 120 Asutava Kogu liikme väljaselgitamiseks. 2/3 kohtadest läks neile, kes lubasid radikaalset maareformi. Lihtsamalt öeldes – pea kogu mõisamaa sundvõõrandamist ning jagamist rahvale. Eelkõige Vabadussõjas võidelnud meestele.

Valitud rahvasaadikutest oli mehi 113 ja naisi vaid 7. Elukutsetelt 25 juristi-advokaati, 11 kirjameest-ajakirjanikku, 7 agronoomi, 6 põllumeest ja 7 töölist. Teisi juba vähem. Sõjaväelastel ei olnud arusaadavatel põhjustel voli kandideerida.

Asutav Kogu tuli esimest korda kokku 1919. aasta 23. aprillil. Seega jüripäeval, millel oli sümboolne tähendus just maarahvale. Toimus see Tallinnas Estonia kontserdisaalis, kus olid eespool kohad äsjavalitud rahvasaadikutele ja tagapool kutsutud külalistele. Osa rõdust oli eraldatud välisriikide esindajatele – diplomaatidele ja kõrgematele sõjaväelastele. Teisel rõdu poolel istusid meie väejuhid, eesotsas ülemjuhataja J. Laidoneriga. Lava ees, ümber lihtsa laua Ajutise Valitsuse ministrid – peaminister K. Päts ja tema kolleegid. Nemad nagu Asutava Kogu liikmed kannavad lihtsaid rõivaid. Frakid puuduvad, küll võib neid näha külaliste seljas. Kontrast rõivastuses on silmatorkav.

Kell 1 asub kõnetooli Asutava Kogu üks eakamaid liikmeid, maapäeva esimees Karl Parts ja kuulutab lühikese emotsionaalse kõnega Asutava Kogu avatuks. 100 poolthäälega valitakse Asutava Kogu esimeheks sotsiaaldemokraatide liider August Rei, kes esineb pikema poliitilise kõnega. Kogu saal tõuseb püsti, kui ta paneb ette saata tänutelegramm Eesti sõjaväele. Müriseva aplausiga tervitatakse Laidoneri ja tema saatjaid, samuti neid abistanud liitlasriikide esindajaid. Eelkõige Inglismaad, kes andis laevastikuabi ja Soomet, kes saatis otsustaval hetkel vabatahtlikke.

A. Rei toonitab, et Asutaval Kogul on kolm põhilist ülesannet. Esiteks: luua Eestis õiguslik demokraatlik vabariik. Teiseks: lahendada äärmiselt terav maaküsimus – suurmaavaldus peab kaduma! Ja kolmandaks: kodanikuvabaduste kehtestamine nii nagu praegune olukord seda võimaldab. Sõjakohtud tegutsegu ainult sõjavälja piirkonnas.

Valitakse Asutava Kogu esimehe asetäitjad ja seejärel teatab K. Päts, et tema juhitud Ajutine Valitsus loeb oma ülesanded täidetuks ja paneb volitused maha. Asutav Kogu kohustab lahkuvat valitsust nii kaua jätkama, kuni uus moodustatud. Jaan Tõnissoni ettepanekul avaldatakse Pätsi valitsusele tehtud töö eest tänu. Loetakse ette arvukad tervitustelegrammid ja kell 15.30 lõpeb Asutava Kogu esimene koosolek. Ka järgmised koosolekud peetakse Estonia kontserdisaalis, alates 30. maist aga juba Toompea lossi valges saalis. Meie riigivõimu traditsioonilises kohas.

Otsustades tolleaegses ajakirjanduses avaldatu järgi oli laupäev, 23. aprill kena päikesepaisteline varakevadine päev. Estonia kontserdisaali välissein oli sissekäigupoolsest küljest kaunistatud rohelistest kuuseokstest vanikutega. Nende ülesseadmist jälgis üha suuremaks paisuv inimhulk. Paljud majad olid kaunistatud Eesti trikolooridega, mitmed kesklinna kauplused, päeva tähtsust arvestades, suletud. Enne Asutava Kogu koosoleku avamist ilmus Estonia hoone kohale meie sõjaväe lennuaparaat. Tegi ajaloolise silmapilgu auks mitu ringi vanalinna kohal, neist mõned õige madalal. Rahvas uudistas valju mootoripõrina saatel õhus toimuvat vaatemängu kaelad õieli. Oli, mida vaadata.

Autor: Hillar Palamets, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 11/04/2019 10:55:46Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.16292500495911