Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

"Korteriühistu juhatus soovib ehitusregistrisse lasta kanda hoovis olevad kuurid ja nõukogudeaegsed plekkgaraažid," kirjutas lugeja.

"Kõik korteriomanikud pole sellega aga sugugi nõus, et garaažid registrisse kantakse, vaid soovivad, et need üldse likvideeritakse. Kas tõesti on nii, et juhatuse liige saab ilma kõigi omanike nõusolekuta selliseid kandeid teha ja siis enam ei saagi garaažidest lahti?"

Vastab lubade ja registriteenistuse juhataja Merlin Palu:

"Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusele tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks ning andmete korrastamise käigus kantakse sinna seni kandmata hooned.

Enne 1995. aastat ehitatud hoonete ehitisregistrisse kandmiseks piisab ühe omaniku andmete esitamise teatise täitmisest ning sinna juurde ehitusaasta kohta tõendusmaterjali esitamisest (veneaegne alusplaan, katastrikaart vms, mis on koostatud enne 1995. aastat). Kohalikul omavalitsusel on võimalus ehitised ka ise ehitisregistrisse kanda ilma selleks omanike arvamust küsimata, kuna tegemist on sisuliselt vaid korrastustoiminguga. Kahjuks tihti puudub omavalitsusel piisav info hoonete suuruste ja materjalide kohta, mistõttu on igati tervitatav ühistu juhatuse pöördumine ning ehitise tehniliste näitajate esitamine meile, et registrisse saaks ehitiste kohta võimalikult sisukad andmed.

Garaažide likvideerimiseks tuleb sõltuvalt piirkonnast (miljööaladel erinõuded) ja suurusest esitada vastav ehitusloa taotlus või ehitusteatis koos lammutusprojektiga. Ütlen infoks veel, et alla 20 ruutmeetri ehitisealuse pinnaga abihooneid või varjualuseid ehitisregistrisse kandma ei pea, aga võib."

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 28/02/2019 10:38:05Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.42309284210205