Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Ringkonnakohus tühistas linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamise otsuse Ropka silda ja selle ühendusteed puudutava osa.

Sild koos ühendusteega oli planeeritud Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Ropka-Ihaste loodus- ja linnualale. Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium nõustus halduskohtuga, et suur osa eraisikust kaebaja etteheidetest olid esitatud kolmandate isikute subjektiivsete õiguste kaitseks, milleks kaebajal kaebeõigus puudus. Seaduse järgi saab planeeringu kehtestamise otsust vaidlustada vaid kaebaja iseenda subjektiivsete õiguste rikkumise korral või populaarkaebusena avalikes huvides. Ka ei tuvastanud ringkonnakohus, et linn oleks käitunud õigusvastaselt kesklinna senise planeeringu üldplaneeringusse integreerimisel ega parkide ja haljasalade planeerimisel. 

Küll aga nõustus ringkonnakohus kaebaja etteheidetega osaliselt Natura 2000 võrgustiku alasid puudutavas osas. Kohus leidis, et üldplaneeringu kehtestamine Natura 2000 võrgustiku alal ei ole Ropka silla ja selle ühendustee puhul toimunud kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega ning on seetõttu õigusvastane.

Autor: Krista Tamm, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 28/02/2019 08:44:33Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.1808500289917