Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

"Alates aastast 2012 olen püüdnud linna tähelepanu juhtida Vasara 19 krundil toimuvale," kirjutas lugeja.

"Maja rekonstrueerimise kirjade all rajati autoremonditöökoda, mille olemasolu linn tuima näoga eitas hoolimata sellest, et igale mõistlikule inimesele oli juba siis selge, mis toimub. Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus vaikselt on ära muudetud krundi kasutusala (35% ärimaa), registreeritud sinna ettevõte ja äri käib võib-olla juba täitsa ametlikult.

Palun selgitada konkreetsete kuupäevade ja viidetega dokumentidele, millised ja kelle poolt allkirjastatud on selle protsessi sammud olnud ja kuidas on protsessi olnud kaasatud naaberkruntide omanikud. Tuleb tunnistada, et linnavalitsus on ennast taas näidanud küljest, millele on kaks võimalikku seletust: korruptiivne või saamatu."

Vastab lubade- ja registriteenistuse juhataja Merlin Palu:

"Arhitektuuri ja ehituse osakond on 2003. aastal andnud välja ehitusloa Vasara 19 üksikelamu laiendamiseks, millega rajati hoonele garaažiosa kahe sõiduki tarvis. 2006. aastal esitati muudatusprojekt elamu elutoa arvelt garaažiosa suurendamiseks kolmele sõidukile, millele anti ka ehitusluba.

Küll aga on korralduse õiendis selgitatud, et arhitektuuri ja ehituse osakonnal on kahtlus, et hoones võidakse tegutseda autoremonditöökojana, seda vaatamata omaniku kinnitusele, et tegemist on vaid elamuga. Taotlejale olevat tollal suuliselt selgitatud, et selles piirkonnas ja teiste elamute liigse läheduse tõttu ei ole äritegevus Vasara19 hoones võimalik.

2014. aastal pöördus Vasara 19 omanik arhitektuuri ja ehituse osakonna poole uue ehitusloa taotluse ja ehitusprojektiga, millega sooviti muuta hoone kasutamise otstarvet üksikelamuks ja sõidukite teeninduse hooneks. Nimetatud ehitusprojekti asendiplaanile on andnud oma nõusoleku Vasara 17, 21 ja Metalli 4 omanikud. Korralduses selgitati, et Vasara 19 asub Jalaka elamupiirkonnas, mille vahetus läheduses on Ropka tööstuse väike- ja äriettevõtete maa. Kehtiv detailplaneering puudub, seega ehitusprojekti hindamisel lähtutakse üldplaneeringust.

Väike-elamumaal on lubatud toetava otstarbe kohane tegevus, mis ei too kaasa olulisi mõjusid juhtotstarbe kohasele keskkonnale, arvestab piirkonna hoonestuslaadiga ja arvestab kaasneva parkimisvajaduse ning haljastuse nõuetega. Tulenevalt eeltoodust oleme seisukohal, et osakond on ehituslube menetlenud arvestades nii üldplaneeringut, ehitusseadustikku kui ka naabrite nõusolekuid."

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 21/02/2019 09:01:39Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17303895950317