Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Elva vald hakkab koostama Kurelaane külla detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam.

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus ütles, et kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse luua elanikele võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust.

Jaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid. Segaolmejäätmete vastuvõttu ei kavandata. „Niisamuti ei kavandata jäätmete käitlemist, seega ei kaasne keskkonnajaamaga negatiivseid häiringuid nagu müra, hais või tolm," ütles Uprus. Samuti ei teki jäätmete üleandmisel ja hoidmisel õhuheitmeid.

Kodumajapidamises tekkivaid jäätmeliike hakatakse vastu võtma lekkekindlates mahutites, lahtiselt kogutavaid jäätmeliike asfalteeritud platsil varjualuse all. „Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu selleks ettevalmistatud ruumides ja suletavates mahutites," lisas Uprus.

Autor: Merilyn Säde, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 31/10/2018 21:01:58Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.1835458278656