Küsitlus

Millist asumit pead kõige elitaarsemaks?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Kuna tuleva aasta juulist läheb linn üle uuele bussiliinivõrgule, mis erineb oluliselt senisest liinivõrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka graafikute tiheduse poolest, ootab omavalitsus tartlasi muudatuste kavandamisel kaasa rääkima.

Tagasisidet anda saab aadressil bussiliinid.tartu.ee paikneva kaardirakenduse kaudu, kuid koguneda võib ka viiele avalikule arutelule viies eri piirkonnas: 11. septembril kell 17.30 Raatuse koolis (Raatuse 88), 12. septembril kell 17.30 Tamme koolis (Tamme pst 24A), 21. septembril kell 17.30 kutsehariduskeskuses (Kopli 1), 25. septembril kell 17.30 Kesklinna koolis (Kroonuaia 7a) ja 26. septembril kell 17.30 Kivilinna koolis (Kaunase pst 71).

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul on muudatuste eesmärk luua inimeste tegelikel vajadustel põhinev ühistranspordi liinivõrk, mis võimaldab mugavalt ja kiiresti jõuda soovitud sihtkohta. „Tartu ühistranspordi liinivõrgus pole suuremaid muutusi toimunud 1990ndatest aastatest saadik, samal ajal on aga linnakeskkonnas toimunud olulised arengud ning inimeste vajadused ja ootused muutunud. Eesmärk on muuta liinivõrku lihtsamaks ja arusaadavamaks ning suurendada ühistranspordi kasutajate hulka," rääkis Tamm. Ta lisas, et ühistransport on üks olulisemaid linna korraldatavaid teenuseid – linnaliinibusse kasutab regulaarselt ligi kolmandik tartlastest.

Uus liinivõrk näeb ette senisest üle poole vähem bussiliine, mis on aga omavahel paremini ühendatud ja võimaldavad sagedasemat väljumisintervalli. Samuti on plaanis tänaste ringliinide asemel samal marsruudil edasi-tagasi kulgevate pendelliinide loomine. Uus liinivõrk võimaldab märkimisväärselt parandada hetkeolukorda, kus sarnaseid põhimarsruute teenindavad bussid saabuvad peatusesse samaaegselt.

Kavandatava liinivõrgu aluseks on Soome firma WSP Finland OY ja Eesti ettevõtte Positiumi koostööna valminud ühistranspordi liinivõrgu modelleerimise töö, milles kasutati erinevaid andmestikke. Bussikaardi valideerimisandmete põhjal hinnati reaalset bussiliinide kasutatavust, linlastelt kogutud tagaside põhjal kaardistati olemasolevate linnaliinide tugevused ja vajakajäämised ning mobiilpositsioneerimise andmetel vaadeldi Tartu ja lähipiirkonna elu- ja töökohtade paiknemist.

Linna kodulehel oleva kaardirakenduse abil saab võrrelda vanu ja uusi liine oma sõidusihtkohtadest lähtuvalt ning anda tagasisidet. Samuti laekuvad postkastidesse teemat käsitlevad trükised.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 06/09/2018 09:10:32Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.34581804275513