Kõik uudised Paberväljanne Online

Minimälumäng Tartust ja tartlastest

Ilmselt olete kuulnud väidet, et mälumäng oli Tiiduse-Laisaare aegu ja on praegugi eestlaste rahvussport.

Kuigi just raadio kipub viktoriiniratsut õige sageli rakendama reklaamivankri ette. Aga on ka tõsiseltvõetavaid formaate, kus teadjate (aga mitte kõike teadjate) kitsam ring püüab mõnusa arutelu kaudu jõuda õige vastuseni. Sageli jõuavadki, kuigi algul näib seis olevat lootusetu. Igatahes on huvitav ning õpetlik nende mõttekäiku jälgida.

Proovigem korra ka meie pajatuste sarjas 7 küsimusega mängu kodulinna ja kunagiste kodulinlaste kohta. Kes teab, on tubli. Kes ei tea, saab teadjaks allapoole kerides. Küsimused on järgmised.

 1. Kui pikk on kilomeetrites Tartust läbi voolav Suur-Emajõgi?
 2. Millised kaks risti asetatud eset on Tartu linna ajaloolisel – aga ka praegusel – vapil?
 3. Tartu ülikooli õppeplaan pakkus 19. saj 1. poolel tudengitele 4 kehalise oskuse omandamist. Mis oskused või tänapäeva mõistes spordialad need olid?
 4. Samal perioodil oli Tartu uulitsatel keelatud suitsetamine. Teisisõnu – põleva piibuga kõndimine või seismine. Ometi oli see erandina lubatud ühele eriti lugupeetud eesti soost tartlasele. Kellele?
 5. Kes tuntud tartlastest ütles ärplevalt: „Mina olen see mees, kes käib vene seltsis saksa keeles eesti asja ajamas!“?
 6. Millise kingituse tegi Tartu linnavalitsus Oskar Lutsule tema juubeliks, 50. sünnipäevaks?
 7. 1919. a kevadel lubas EW kinkida eesti rahva muuseumile Tartu ühe esinduslikuma hoone. Aga paigutas sinna hoopiski riigiasutuse, andes ERM-ile Raadi mõisalossi. Mis hoone jäi ERM-il saamata?

 

 

 

 

 

 

 

 1. Täpselt 100 km. Aga enne jõe väga käänulise ülemjooksu õgvendamist 1930. aastatel mõõdeti jõe pikkuseks 117 km.
 2. Võti ja mõõk. Tartu piiskopkonna kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse sümbolid olid paradiisivõti ja mõõk.
 3. Tolleaegne tudeng pidi ühele tõelisele buršile vajalike kehaliste oskustena oskama ratsutada, vehelda, ujuda ja tantsida ballitantse. Need kõik vajasid eelnevat õppimist ning harjutamist.
 4. Selleks meheks oli 1824. aastast Tartus arstina tegutsenud F. R. Faehlmann, kelle suure piibu külge oli kinnitatud spetsiaalne sädemetepüüdja ja tuhakoguja.
 5. Loomulikult koolidirektor Hugo Treffner, kes oli uhke sellegi üle, et temani jõudnud Saksamaalt saadetud kiri, mille kuvääril oli napp aadress: Herr Direktor H. H. F. Treffner. Russland. Tähendab – oli tuntud persoon kogu tsaaririigi ulatuses.
 6. Mitte maja Tammelinnas Riia tänaval, vaid hoopis õige avara krundi, millele siis Oskar oma Valentina pealekäimisel lasi 7. ehitada A. Matteuse projekti järgi nägusa ja mugava eramu, kus praegu on kirjaniku majamuuseum.
 7. Tartu rahu majana tuntud hoone Aia, praegu Vanemuise tänaval, kus 1919–1934 asus riigikohus, praegu aga J. Poska gümnaasium.

Autor: Hillar Palamets, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 07/03/2018 21:49:19test version:0.10204100608826