Küsitlus

Kas EKRE-st eraldunud Kaja Tarto peaks lahkuma ka linnavolikogust?

Vallast linna liikus vaid viis töökohta

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Tartu linna ja Tähtvere valla liitumisel jäi valla 19 ametikohast linna struktuuris alles pelgalt viis. 14 koondatud inimese tasudeks on kulunud pea 110 000 eurot, mille riik on lubanud kompenseerida.

Detsembri seisuga on endistest valla töötajatest Tiigi seltsimaja koosseisu üle viidud kultuuritöötaja ning noorsootöötaja. Kaks seni samuti valla palgal olnud bussijuhti jätkavad edaspidi Ilmatsalu põhikooli struktuuris. Koolibussid, mille rooli neil kohustus keerata, sõidavad sarnaselt varasemaga ka tulevikus ning selles ka edaspidi mingeid muutusi ette näha pole, kinnitas linnasekretär Jüri Mölder. „Meie selge eesmärk liitumise juures on olnud ja on jätkuvalt, et üheski omavalitsuse pakutavas teenuses ei tohi liitumise käigus tulla muutust halvemuse suunas. Pigem leian, et mitmed muudatused tähtverelaste jaoks on just positiivses suunas.“

Linna tuli vallaametnikest üle veel maa- ja keskkonna­spetsialist, kes nüüd rassib linnaplaneerimise osakonnas. Märtsi lõpuni jagub tööd endisel finantsnõunikul, kelle peamiseks ja viimaseks ülesandeks jääb valla majandusaasta aruande koostamine.

Vähem juhatajaid

Vallasekretär, tehniline sekretär, kassapidaja, sotsiaal­osakonna juhataja, lastekaitse­spetsialist, sotsiaaltöötaja, arendusosakonna juhataja, ehitusspetsialist, registrite pidaja, kaks koristajat ning kaks sporditöötajat lihtsalt koondati. „Paratamatult peame väiksema valla ja suurema linna liitumisel üle minema toimivale, linnale omasele struktuurile,“ nentis Mölder. „Spordihoonet haldab nüüdsest SA Tartu Sport. Sellisel kujul osakonnajuhatajaid me mõistagi ei vaja. Sotsiaaltöö, lastekaitse, raamatupidamise või mis tahes valdkonna tegevus jätkub linna sama osakonna juhtimisel.“

Spekulatsiooniga, et valla senises töökorralduses oligi küsitavalt palju ametikohti, linnasekretär kaasa ei tule. „Ei oska objektiivselt kritiseerida“ ega „tunne piisavalt ajalugu ja juhtimisspetsiifikat“ pareerib Mölder poliitkorrektsustega.

Ometigi kui senise pea 20 asemel jäi ametisse neli korda vähem inimesi, siis tekib paratamatult kahtlus, et mis nüüd tegemata jääb? Möldri sõnul mitte miski – linn on kõiki teenuseid edukalt katmas. Tõsi, mingit teeniduspunkti või „vallalavkat“ Ilmatsalus enam pole, aga selleks puuduvat ka igasugune vajadus – piirkond on linnaga tihedas lähiseoses nii logistilises kui olemuslikus mõttes.

Tulevikustsenaariumitega mõttemänge pidades möönab Mölder, et mõistlik oleks näiteks raamatukogu ja muusikakool liita linna vastavate asutustega. Senine vallamaja peaks plaanide järgi leidma uue funktsiooni, võttes enda katuse alla näiteks needsamad allasutused, mis praegu tegutsevad koolimajas. Aga pakkuma edaspidi mitmekülgseid võimalusi kogukondliku elu arenguks.

Lapsevanemate kukkur kannatab

Mitmed seni eksisteerinud toetuste või tasude erisused on juba ühtlustatud või siis tehakse seda lähitulevikus. Näiteks kadusid küll eakate juubelitoetus ja koolilõputoetus, ent vastukaaluks on varasemast suuremad ranitsa-, matuse- ja sünnitoetused. Kui koolilõuna on praegu Ilmatsalus tasuta, siis eelolevast sügisest tuleb lapsevanematel hakata tasuma sama skaala järgi, mis teistes linna koolides. Ilmatsalu lasteaia kohastu (30 €) peaks linna omaga (70 €) ühtlustuma ajapikku. Konkreetne otsus pole veel langenud, arvatav üleminekuaeg on neli aastat. Teoreetiliselt on praegu igal tartlasel võimalik poole soodsamat tasu jahtides oma laps saata Ilmatsalu lasteaeda. Ise küsimus on mõistagi transpordis.

2,5 korda alanes tähtverelastele maamaks. Küsitud on ka, kuidas saaks linnale sarnase hinnaga vett, kanalisatsiooni ja toasooja. Praegu tuleb endistel vallaelanikel neis valdkondades märgatavalt suuremaid kulusid kanda. Mölder möönab, et arut­elusid kommunikatsioonide liitmise kohta on olnud, aga kuni investeeringute mahte alles arvutatakse, ei julge ta ajalisi veksleid välja käia.

Ilmselt on muudatused ees ootamas ka ühistransporti, ent seda 2019. aasta teises pooles, mil linnas bussid uue suurhanke tingimustel liiklema hakkavad. Kas seejärel ulatub mõni linnaliin Ilmatsalust või Märjalt kesklinnani või ühenduvad omavahel erinevad „ringid“ on taaskord mõttevahetuse koht.

Küsimuste ja murede korral soovitas linnasekretär esmalt tutvuda kodulehel rubriigiga, mis Tähtverega liitumist täpsemalt käsitleb. Kui sealt vastust ei leia, tasub helistada vastavasse linna osakonda.

Tartu Ekspress julgustab omakorda liitumisega tekkinud kitsaskohtadest teada andma ka toimetusele.

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 31/01/2018 22:47:28Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.33703899383545