Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Haigla laieneb naabrite valguse arvelt

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Saatuslik detailplaneering röövib mitmeltki majaomanikult päikese.

Raad kehtestas plaani laiendada L. Puusepa tänaval asuvat Maarjamõisa haiglakompleksi, kuid ei arvestanud, et kavandatav laiendus jätab hoone vastas olevad eramud pimedusse.

Haigla vastas olevate eramute päikeseanalüüsidest selgus, et hoone laiendamise järel on nendes korterites päikesevalgust nõutud määral. Eramute L. Puusepa 15, Tasuja 6, L. Puusepa 13 ja L. Puusepa 11 elanikud peavad aga linna tellitud analüüsi tulemusi kallutatuteks ning esitasid planeeringule hulga vastuväiteid.

Kõrge avalik huvi

Kohalike väitel on päikeseanalüüsid teostatud nii, et neist ei tuleks välja, kui palju vähem päikesevalgust võrreldes praeguse olukorraga nende kodudesse pärast haiglahoone laienemist pääsema hakkab. Nad kaebasid, et valgust mõõdeti vaid eramute esimese korruse korterites, kuid mitte kõrgematel korrustel. Murelik rahvas tõi välja, et kuna kõrgemal paistab päike pikemat aega, siis on nendel korrustel ka päikesevalguse kestuse muutus suurem kui madalamal.

Linnavolikogu liige ja endine esimees Vladimir Šokman on detailplaneeringu kehtestamise otsuses välja toonud, et analüüside käigus hinnati kõige halvemas olukorras olevaid kortereid, milleks on alati kõige madalama vaatluspunktiga elamispinnad. “Kui seal on päikesevalgus nõutud määral tagatud, siis ei saa kuidagi väita, et kõrgemal korrusel oleks vähem päikesevalgust,” lisas Šokman. Standardi järgi ei ole analüüsi puhul oluline üksnes päikesevalguse kestus, vaid ka selle kestuse muutus.

Detailplaneeringu kehtestamises osalenud endine abilinnapea Jarno Laur ütles, et küsimus pole sugugi tulemuste kallutamises või muus taolises. “Linn kui planeeringu kehtestaja kaalus planeeringu vastu protestinud elanike õigusi ja huve ning teiselt poolt avalikkuse huve,” resümeeris ta. Lauri sõnul on elanike kahju oluliselt kergekaalulisem kui haiglahoone laiendamisest saadav kasu.

Jaht broileritele

Haigla vastas oleva eramu elanik märkis, et detailplaneering, mis määrab Maarjamõisa haigla laienemise, kehtestati linnavolikogu istungil, kuigi planeeringu dokumendid olid puudulikud. Viidates menetlusprotsessile on sõnaka linlase sõnul pärast maavanemalt saadud kinnitust muudetud detailplaneeringu põhikirja ja seletuskirja ning teostatud uus päikeseanalüüs.

“Tegu on menetlusnormide rikkumisega. Ei oska öelda, kas volikogu liikmed ei tutvunud materjalidega või on nad poliitbroilerid, kes tõstavad käe siis, kui kästakse,” ütles Maarjamõisa haiglaga maid jagav elanik. Laur aga detailplaneeringu menetlusviga enda sõnul kommenteerida ei oska.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ei soovinud samuti Puusepa tänava detailplaneeringust rääkida. Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige Verni Loodmaa aga kinnitas, et selle juhtumi kommenteerimiseks tal aega ei ole.

Autor: Carola-Kristiina Kröönström, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 30/11/2017 14:43:23Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.20330500602722