Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

14.-28. novembril on raekoja esimesel korrusel väljapanekul Raatuse, Pika ja Põik tänava vahelise ehk Raatuse ühiselamu vastas oleva ala detailplaneering.

Piirkonda on kavandatud kolm hoonestatavat krunti ja määratud ehitusõigus kuni kaheksa korterelamu-ärihoone ehitamiseks. Suures osas on planeeritav ala hoonestamata ja selle pindala on 12 300 m² . Raatuse 33, 33a ja Pikk 33b omanik on linn, ülejäänud kinnisasjad on eraomandis. Raatuse tänava äärde rajatavatel hoonetel tuleb esimesele korrusele kavandada kaubandus- ja teenindusfunktsiooniga ruumid.

Hoonete suurim lubatud absoluutkõrgus on vahemikus 49–56 meetrit.Raatuse 37 ja 41 hoonete puhul on lubatud kaks alternatiivi: kas säilitada hoonete põhimaht ja arhitektuurne üldilme või rekonstrueerida hoonete fassaadid planeeritud ehitusjoonele. Maa-aluse parkla rajamise võimalus on antud kogu hoonestusala ulatuses.

Pikale ja Raatuse tänavale on üldplaneeringuga ette nähtud jalgrattarajad ning lisaks tuleb tagada jalakäijate ja jalgratturite läbipääs kvartalist. Planeeringulahenduse elluviimisel tuleb rajada ka sademevee eesvool kuni Emajõeni.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 26/10/2017 10:56:32Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.18108510971069