Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Viimane aeg on 2011. aastal Tallinnale kaotatud au taastada. Ahto Sooaru

Tartu on alustanud ettevalmistusi, et kandideerida aastal 2024 Euroopa kultuuripealinnaks: linnavalitsus saatis sellekohase eelnõu volikogule arutamiseks ja kandideerimisotsuse kinnitamiseks.

„Tartul on selle tiitli saamiseks head eeldused – oleme UNESCO loovlinnade võrgustikku kuuluv kirjanduslinn, meil on palju kultuuri-, teadus- ja haridusasutusi ning elujõulised ja pikaajalised kultuuritraditsioonid," kiitis linnapea Urmas Klaas.

Linnapea lisas, et Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine annab võimaluse tegeleda süvendatult mitmete linna jaoks oluliste küsimustega: kultuurivaldkonna arendamine ja rahvusvahelistumine, valdkondadeülene koostöö. „Kahtlemata mõjutab see protsess laiemalt kogu linna tulevikku ja elukeskkonda."

ERM aitab

Euroopa kultuuripealinna liikumise eesmärkideks on võimendada kultuurivaldkonna ulatust, euroopalikkust ja mitmekesisust, suurendada inimeste ligipääsu kultuurile ja kultuuris osalemist, tõsta kultuurisektori võimekust ja tugevdada selle seoseid teiste eluvaldkondadega ning suurendada kultuuri abil linnade rahvusvahelist haaret.
Konkreetsemad eesmärgid ja fookused Taaralinna jaoks töötatakse välja koostöös tartlastega ja ekspertidega Eestist ja teistest riikidest.

„Praeguseks on toimunud mitmeid kultuuriümarlaudu – näiteks festivalikorraldajate, teatri- ja kunstiinimestega, samuti ettevalmistavaid kohtumisi strateegiliste partneritega nagu Tartu ülikool ja ERM,” rääkis kandidatuuri ettevalmistamise eest vastutav kultuuriteenistuse peaspetsialist Erni Kask. “Siiani on kõikide osapoolte suhtumine kandideerimisplaani olnud toetav. Jätkuvad arutelud linnakodanike ja erinevate huvigruppidega,". 

Austriaga kahasse

Kase sõnul koguneb septembris Tartu mõtlejatest ja eri valdkondade esindajatest
koosnev laiapõhjaline nõuandev kogu, et ümarlaudades ja kohtumistel siiani üles kerkinud teemad läbi analüüsida.

2024. aastaks valitakse lisaks Eestile kultuuripealinn ka Austriast ja veel ühest Euroopa riigist, mis pole veel teada. Tartu on alustanud oma ettevalmistusega varakult ja on praegu ainus Eesti linn, kes oma kandideerimise plaani on avalikustanud.

Euroopa kultuuripealinnade liikumine on maailmajao suurim kultuuriprojekt, mille traditsioon ulatub juba 30 aasta taha. Esimene kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, seejärel on tiitlit kandnud kõik olulisemad Euroopa linnad. Tänavu kannavad seda au Aarhus Taanis ja Pafos Küprosel.

Autor: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 23/08/2017 23:52:06Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17213106155396