Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Seadusesilm lööb kurikaeltega käed

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Majanduskuritegevusele sai mullu antud vägev hoop. Rasmus Rekand

Kolleegidega võrreldes tikuvad Lõuna ringkonna prokurörid süüalustega enam kokkuleppemenetlusi sõlmima.

Kokku saatis meite prokuratuur mullu kohtusse 1932 hinge, otstarbekusest lõpetati menetlus 432 isiku suhtes. 2015. aastaga võrreldes sattus menetlusveskisse 4% vähem kodanikke, lõpliku otsuse tegid ringkonnaprokurörid aastaga keskmiselt 34, abiprokurörid 133 isiku suhtes.

Läks kiireks

Kuna kahtlustatavate vahi all pidamise tähtajad lühenesid, tähendas see juba kevadest alates suuremat töökoormust, et kõikide kahtlustatavate kohta, kelle puhul esinesid vahistamisalused, saaks süüdistuse esitamiseks vajalikud tõendid kogutud ja kriminaalasjad enne 1. septembrit kohtusse saadetud. „Samuti tuli septembrist organiseerida oma töö selliselt, et vahistatutega kriminaalasjades õnnestuks kõikide vajalike tõendite kogumine lühema menetlusaja jooksul,“ selgitas juhtivprokurör Kaire Hänilane. „Kokkuvõtteks võib öelda, et prokuröride intensiivne töö oli tulemuslik ning ühtegi vahistatut ei tulnud vabastada seetõttu, et ei jõutud vajalikke tõendeid õigeaegselt kokku koguda.“

Kõrgendatud tähelepanu pöörati varade arestimisele ja kuriteoga saadud vara konfiskeerimisele. „Kui riigituludesse konfiskeeris kohus vahendeid ligi 100 000 euro väärtuses, on oluline ka see, et kriminaalmenetluse käigus arestitud vara on võimaldanud kahjusid hüvitada maksu- ja tolliametile ning PRIA-le kokku 809 492 euro väärtuses,“ lisas Hänilane.

Näiteks jõustus just mullu kohtuotsus kriminaalasjas, kus tuvastati, et aastatel 2008-2011 taotleti Aigar Aabi eestvedamisel FIE Aigar Aab ja OÜ Growup nimel PRIA-lt pettuse teel toetust kokku 15 miljonit eurot ning PRIA maksis valeandmeid sisaldavate dokumentide alusel välja 780 755 eurot. Kohtueelse uurimise tulemusel konfiskeeriti Growupi vara 578 654 euro väärtuses, kinnistu müügist saadav tulu läheb aga PRIA-le.

Kallaste kalapettus

Kuritegeliku ühenduse süüdistusega laekus aga kohtukulli ette kriminaalasi, mille kohaselt peteti Tartu Milli nimel riiki maksuametile käibedeklaratsioonides valeandmeid esitades. „Selle tulemusel jäi riigile maksudena laekumata 1 233 760,6 eurot. Kriminaalasjas arestiti kriminaaltulu üle 50 000 euro,“ resümeeris Hänilane.

Kaks kohtuastet langetasid otsused loos, kus Kallaste linnavolikogu esimeest Fjodor Plešankovi süüdistati teadvas toimingupiirangute rikkumises 594 741 euro suuruses summas, kuna ta osales ja hääletas volikogu istungitel, kus võeti vastu AS Kallaste Kalur majanduslikke huve puudutavaid otsuseid. Plešankov oli samal ajal kalurifirma juhatuse liige ja aktsionär. Ringkonnakohus mõistis eksinud esimehelt välja 8600 eurot.

Naisepeks luubi all

Sisulistest muutustest organisatsiooni sees soovis Hänilane esile tuua, et alaealiste toime pandud ja perevägivallaga seotud kuritegudele spetsialiseerunud prokuröride arv kasvas maakonnas kahelt kolmele. „Ühelt poolt tingis muutuse perevägivalla juhtumite arvu kasv ning teiselt poolt meie soov pöörata enam tähelepanu kannatanute individuaalsetele vajadustele,“ sõnas ta. „Samuti suurenes nende prokuröride arv, kes tegelevad piiriüleste kuritegude menetlemisega – Lõuna ringkonna eripära.“

Käimasoleval aastal on Hänilase sõnul üks peamisi eesmärke tagada senisest kiiremad menetlused. „Tahame, et tegudele järgneks tagajärg, mis aitaks saavutada karistuse eesmärke. Oluline on ka see, et kannatanutele osaks langenud ebaõiglus saaks võimalikult kiiresti heastatud. Samuti võtame uuesti fookusesse kiirmenetluste laialdasema rakendamise,“ postuleeris ta. „Kannatanute aspektist on oluline ka varade kiire arestimine ning kriminaaltulu konfiskeerimine.“

Autor: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 26/04/2017 19:13:36Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17367506027222