Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Tartlastele hästi tuntud vasakpoolsete, samas ka vastuoluliste vaadetega ajaloolane, siin koolmeistriks õppinud ja ülikoolis studeerinud Hans Kruus (1891–1976) mobiliseeriti 1916. a tsaariväkke, kus sai Odessa sõjakoolis nooremohvitseri-lipniku ettevalmistuse.

Suunati seejärel teenistusse Krasnoje Seloosse ning Petrogradi, kus tegi kaasa 1917. a kevadtalvised murrangulised sündmused. Neist on ta kirjutanud mälestusteraamatus „Ajaratta uutes ringides“ (1979), millest pärinevad ka järgnevad fragmendid. H. Kruus meenutas.

Mind määrati Krasnoje Seloos ühe roodu nooremohvitseriks. Mõnelgi vabal õhtul käisin pealinna kultuurieluga tutvumas – nii palju, kui see sõjaolukorras võimalik oli. Veebruari viimastel päevadel meile enam ajalehti ei toodud. Linnas toimuvatest streikidest, meeleavaldustest ja tulistamisest andsid teateid Piiterist tulnud inimesed. Politsei olla tsaarivõimu korraldusel paljudesse kirikutornidesse ja katustele üles pannud kuulipildujad, eeslinnadesse toodud kaardiväeüksused. Ikka selleks, et streikivaid töölisi ja leiba nõudvaid meeleavaldajaid mitte lasta kesklinna. Ometi olla Nevski ja teised prospektid täis rahvast, kes kõik tsaarirežiimi vastu. Rahvaga ühinenud Volõõnia polk piiratakse Semjonovi polgu poolt ümber – vastasseis kestab kogu 27. veebruari. Siis keelduvad ka semjonovlased rahvast tulistamast ja nende eeskujule järgnevad teised seni tsaarile truud polgud. On sündinud lausa ime – sõjavägi on rahvaga ühinenud.

Ööl vastu 28. veebruari saame käsu – saata koidikul 1000 paremat soldatit 35 ohvitseri juhtimiseks pealinna. Milleks – ei ole selge. Kas rahvaliikumist maha suruma? Meeleolu on ärev. Kell 4 varahommikul ütleb meie salga ülem: „Meie ei tohi oma vendade verd valada. Katsuge see lihtväelastele selgeks teha.“ Kell 5 saadetakse mehed tagasi kasarmutesse ootama edaspidiseid korraldusi.

Sõdurid on ärevil, kogunevad salkadena ja peavad miitinguid. Otsustavad omal algatusel pealinna minna. Polgukomandör teatab sellest brigaadiülemale, kes lubab küll minna, aga rivikorras, organiseeritud üksusena. Kell 8 õhtul on polk pikaks teekonnaks jälle üles rivistatud. Meeleolu on ülev. Suitsetatakse, visatakse nalja. Kõneldakse, et „polkovnik Romanov istuvat juba pogris“. Külmatunne tugevneb, hüpatakse ja taotakse jalgu vastu maad. Siis alustab orkester marssi ja polk läheb liikvele, et anda oma osa võitluses vabaduse eest. Liigume terve öö, naaberpolgu üksused, kelle majutuskohast ühes suures külas läbi marsime, tervitavad meid hurraahüüetega.

Jõuame linna serva Putilovi tehasteni, mis streigivad. Näeme põlevaid politseijaoskondi ja tänavatel lebavaid politseimundris laipu. Üks meie rood määratakse vabrikusse vahiteenistusse. Keegi tööline annab lugeda ainsat ilmuvat ajalehte Izvestia, mis teatab Ajutise Valitsuse formeerimisest. Üksteise järele olla pea kõik polgud uue võimu poole üle läinud. Mida lähemale kesklinnale, seda enam patrulle korda pidamas. Balti vaksali ees on terve sõjaväelaager. Väliköögid, reed kuulipildujatega. Ka mõnel möödakihutaval autol on kuulipildujaid. Eemalt kostub üksikuid laske, sekka ka kuulipildujatärinat. Kella 7-ks jõuame oma rooduga meile määratud peatuspaika – teedeinstituudi hoonesse. Jääme siia puhkama, et vajalikul hetkel olla seal, kus vajatakse meie abi.

Meid toidetakse üliõpilaste söögisaalis, kus tudengid meid ja meie omakorda tudengeid tervitame. Kõik see toimub ilma käskudeta, peamiselt enesealgatusel. Orkester mängib „Marseljeesi“, mille helisid võib kuulda igal pool linnas. Nii nagu tulistamistki. Leivapoodide taga on tohutud järjekorrad. Möödasõitvast veoautost pillutakse pakkide viisi ajalehti rahva hulka. Sealsamas tänaval loetakse valjult uudiseid ette. Ajutine Valitsus kinnitab, et teeb kõik Petrogradi varustamiseks toidu ja küttega. Erilist agarust näitab üles Tööliste Saadikute Nõukogu. On kujunemas ajaloos ainulaadne olukord reaalse kaksikvõimu näol. Vanglatest vabastatakse poliitvangid, asumisele saadetud tuuakse Siberist tagasi. Priius! Vabadus!

Autor: Hillar Palamets, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 01/03/2017 22:11:40Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:9.3859431743622