Küsitlus

Kas Tartu Ekspress peaks tegevust jätkama?

Jaht kultuuripealinnale laastab kukrut

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Emajõe Ateena soovib end taas seada Euroopa kultuuripealinna kandidaadiks. Aastal 2024 see au sõelale jäävale Eesti linnale (paralleelselt ühe Austria omaga) osaks langeb. Millise sööstu see arengusse annaks, võib vaid oletada. Ajalugu kinnitab aga, et pelgalt pürgiminegi kurnab kukrut korralikult.

Tosina aasta eest Tartu juba kultuuriparnassile pugeda proovis. Kuna kodukamaral tuli rinda pista pealinna endaga, langesid ka lõppvoorus hääled 8 : 3 selle kasuks, et 2011. aasta kultuuripealinnaks osutuks Tallinn.

Tartu 2005. aasta eelarvest ampsasid ettevalmistustööd õige pisut alla poole miljoni krooni. Teha tuli esmase kandideerimise taotlus ühes trükiste kujundamise ja tootmisega. Alustati asjakohase (taotluse kohustuslik osa) filmi tootmist. Kultuurikonverentsile kutsuti oma kulu ja kirjadega kaks välismaist esinejat. Hoo sai sisse reklaamikampaania.

Järgmise, 2006. aasta kulureal ilutseb number 764 688 krooni. Tegevuskirjeldustes kodulehekülg, suhtlus meediaga, promotsioon linnades, läbirääkimised partneritega, taotluse kujundus, fotod, illustreeriv materjal ning mõistagi ka selle vormistamine ja trükkimine. Valmis sai film. Too tõlgiti inglise keelde. Projektijuhiks palgati Hannes Astok. Kokku vajas kultuuripealinna püüdlus linna raha 1,26 miljonit krooni (80 434 €).

Esmalt strateegia

„2024. aastaks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimiseks alles teeme plaane ja koostame eelarvet,“ selgitas tänavusi plaane kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul. „Suurem osa tegevustest ja kulutustest jääb ilmselt 2018. aastasse.“

Kultuuriosakond on viinud läbi hanke, et koostada kandideerimise eelduseks olev kultuurivaldkonna arengustrateegia aastateks 2018-2025. Selle võitis 9260 € pakkumusega Roadmap2Go OÜ, töö valmib hiljemalt sügiseks.

Viidul toonitas, et strateegia on tihedalt seotud Tartu linna arengukavaga, mida praegu koostatakse, kuid on selle laienduseks ning pöörab rohkem tähelepanu kultuuripealinnaks kandideerimisega seotud aspektidele, nagu valdkondadeülene koostöö, rahvusvaheline mõõde, kaasatus jne.

Kultuuriministeeriumist tulnud teabe kohaselt toimub kunagi kevadel vastav infopäev ning alles sügisel kuulutatakse välja siseriikliku konkursi esimene voor. Kandideerimiseks on varem huvi üles näidanud ka Paide.

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 15/02/2017 21:55:47Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.18253588676453