Kõik uudised Paberväljanne Online

Haridustipp püsib vankumatuna

Iga-aastane kooliperede ärritamine riigieksamite edetabeliga ülikoolilinnas üllatusi ei too – esikolmik seilab teistelt kaugelt eest ning jälitajaid ei paista kuskilt.

Kuigi sellest aastast avaldab pinnapealsest võrdlemisest tüdinenud haridusministeerium ka keerukat mitmekülgsetest näitajatest koosnevat statistikat, peab möönma, et oluliselt enam hullutab praeguseid ja tulevasi õpilasi ja lapsevanemaid ikka vana hea eksamipingerida. Delfi arvutuste kohaselt tulevad linna edukaimad eesti keele, matemaatika ja võõrkeele viljelejad endiselt Treffnerist, kellega Härma ja Poska visalt sammu püüavad pidada.

Oma kategooria parim

Alatasa esikolmikust välja jääva Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson tõdes, et riigieksamid vaatavad vaid osa õpetusest ja koolielust ning eksamite liigne rõhutamine jätab ülejäänu piisava tähelepanuta. „Tamme gümnaasium on uues majas, uue õppekava ja uue õppekorraldusega, paljude uute õpetajatega ning uute vastuvõtutingimustega töötanud ühe aasta,“ selgitas ta. „See ei ole kindlasti aeg, mille alusel oskaksin ise või saaksin soovitada teistele teha põhjapanevaid järeldusi.“

Täiskasvanute gümnaasiumi direktor Marika Kaasik rõhutas, et eksamitulemused pole tema kooli jaoks esmatähtsad. „Eesti täiskasvanute gümnaasiumite hulgas on TTG tulemused parimad. Nii nagu spordis või äris, tuleb ka hariduses võrrelda võrdsesse kaalukategooriasse kuulujaid,“ märkis ta samas.

Kaasiku arvates tuleb kindlasti meeles pidada ka seda, et kui inimene tuleb lõpetama 12. klassi ja tema viimastest õpingutest on möödas 5, 10 või 15 aastat, siis on tal kordades raskem saavutada samasuguseid tulemusi nagu noortel, kes õpivad gümnaasiumis kolm aastat järjest. „Meie kooli jaoks on oluline, et iga inimene, kelle elus on gümnaasiumi lõputunnistuse puudumine olnud takistuseks eesmärkide saavutamisel, saab eluga edasi liikuda ja võtab omaks elukestva õppimise kui mõtteviisi,“ resümeeris ta.

Kutsekaga käsikäes

Annelinna gümnaasiumi juhtiv Hiie Asser tõi välja, et tema kool on jäänud Lõuna-Eestis gümnaasiumiastmes ainsaks, kus õpetatakse vene keelt emakeelena, ja sestap lasub neil kogukonna ees kohus anda õppimisvõimalus kõigile soovijatele. Eelmisel kevadel lõpetanud lend võeti gümnaasiumisse vastu sootuks ilma sisseastumiskatseteta.

Madalamate akadeemiliste võimetega õpilaste jaoks on Annelinna gümnaasiumi aga loodud õppesuund, kus õpilased omandavad abikoka eriala kutsehariduskeskuses. Kevadel jõudsid õpingutega finišisse ka esimesed sealsed õpilased. „Kutseõpet ja gümnaasiumikursust ühendava õppekava ellu kutsumine aitab haridusteel püsida vene kodukeelega noortel, kes pärast põhikooli pole veel piisavalt ettevalmistunud eestikeelses kutseõppes toimetulekuks. See rõõmustab meid, kuigi kajastub negatiivselt meie riigieksamitulemustes,“ kinnitas Asser.

Eksamite tulemusi eraldi analüüsides rõõmustas Asserit, et eesti keele kui teise keele tulemused on endiselt päris kõrged – 90% õpilastest sooritas eksami B2-tasemel, kuigi gümnaasiumisse astujate hulgas on ka päris piiratud eesti keele oskusega noori. „Samuti püsime keskmisel tasemel laia matemaatika tulemustega (54,2), mis viitab sellele, et akadeemiliselt võimekam osa gümnasistidest on saanud hea ettevalmistuse,“ lisas ta.

Eesti keel domineerib

Küll aga teeb direktorile jätkuvalt muret Annelinna õpilaste inglise keele madal oskus. „Eesti ülikoolidesse sisse saamiseks ja seal edukaks õppimiseks on vaja eelkõige väga head eesti keele oskust. Seetõttu võib olla nii, et inglise keele õppimisse ei panustata nii suure jõuga kui eesti keele omandamisse,“ pakkus ta.

Waldorfgümnaasiumi juhataja Anu Vaagen väitis ootuspäraselt, et tema asutuse sihid seisavad hoopis mujal. „Waldorfgümnaasiumi eesmärk on antroposoofilisest inimeseõpetusest lähtudes luua meie õpilastele parim võimalik keskkond, et neist kasvaksid enesekindlad, eneseteadlikud, kõrge loovusega noored inimesed, kes oleksid väärtuslikud ühiskonna liikmed,“ ütles ta.

Autor: Kaur Paves, kaur@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 27/10/2016 12:12:36test version:0.1053159236908