Küsitlus

Kas sa Tiigi Riinat tead?

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

"Kirjutan seoses hiljuti avaldatud artikliga, kus mainitakse ka elamukruntide rajamist Ihaste Hipodroomi tuumikalale," märkis Erik Mägi.

"Ihaste seltsi kaudu oleme tutvunud ka Vana-Ihaste üldplaneeringu (2017) kavandiga, mis kinnitab, et linnal on tõesti kavas Hipodroomi männik muuta elamukruntideks.

Ihaste kogukond ei ole kindlasti huvitatud meie niigi väikeste rohealade vähendamisest. Linnas on Ihaste ainuke sedalaadi parkmetsadega linnaosa. Samuti on ilmselge, et 20–30 krunti ei lahenda eluruumi puudust just kuigi palju. Lisaks sellele on kõnealuses männikus kaitsealuste taimeliikide levila. Kas keskkonnamõjude hindamine on tehtud ning kui jah, siis kus võime selle tulemustega tutvuda?

Selle kõige tõttu sooviksime teada, millal toimub üldplaneeringu avalik arutelu, et inimesed saaksid sel teemal oma arvamust avaldada ja oma arvamused aegsasti vormistada? Millises seisus on praegu üldplaneering? Kehtiv üldplaneering (1999) näeb ette, et tegu on puhkemetsaga, kuid samas on juba linna kodulehelt leitav antud piirkonna detailplaneeringu eskiislahendus elamukruntidega."

Vastab arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku:

Ihaste piirkonna omapäraks võrreldes teiste linnaosadega on tõepoolest suur parkmetsade osakaal ning seda omapära tuleb maksimaalselt kaitsta. Linn on aga paljudel juhtudel olukorras, kus hoonestamata metsamaa, mida soovitakse tervikuna hoonestada, on eraomanduses. Linn püüab maa-ala osalise hoonestamise lubamisega väärtuslikumad metsad põlistada, et need säilitada linnametsadena elanikele.

Praegu töös olev linna üldplaneering näeb ühe ettepanekuna ette vähendada roheala kahes kohas. Informeerime teid üldplaneeringu avalikustamise ajast, kui täpsem info on teada.

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 24/02/2016 23:10:07Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.3283851146698