Küsitlus

Finaal: milline raadiojaam on sulle armsaim?

Tülikas ümbersõit aitab aega võita

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia

Projekti eesmärk on põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 156,2-159,4 asuva Vapramäe-Elva lõigu ning Kulbilohu viadukti ja rampide sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine. Olemasolev teelõik oli asfaltbetoon kattega ja ehitati suuremas osas 1991. aastal, lõik km 159,12-159,4 ehitati 2000. aastal. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2013. aastal oli lõigu algusest kuni Kulbilohu viaduktini 5189 ja sealt edasi 2590 sõidukit ööpäevas.

Objektil teostab ehitustöid GRK Infra AS, kes taotles maanteeametilt teelõigu sulgemist. Maanteeamet kaalus argumente ning rahuldas töövõtja taotluse ehituse ajaks liikluse ümbersuunamiseks ja põhitee sulgemiseks. Kui liikluse ümbersuunamine annab ajalise võidu, siis suletakse põhitee ja juhitakse liiklejad ehitusobjektist mööda. Kui aga on võimalik liiklus ümber suunata, siis lüheneb ka ehitustöödeks kuluv aeg ja liikluse saab põhiteele suunata rutem.

Töövõtja jaoks oli kriitilise ajalise faktoriga just tunneli ehitus, mis oli ka üks suur põhjus, millest tulenevalt ümbersõit üldse tehti. Tunneli ehitamine ühe korraga võtab jämedalt poole vähem aega kui pool-poole kaupa ehitamine. Eesmärk on tee sellel aastal valmis saada ja oktoobris liiklusele avada. 

Ümberkaudsetel elanikel ja teistel liiklejatel tuleb ehitustööde ajal arvestada liikluskorralduse muudatustega. Ehituse ajaks on liiklus suunatud ümber Vapramäe-Elva-Kalme maantee kaudu, mis tähendab liiklejate jaoks ümbersõitu ja tee pikeneb 1,5 km võrra.

Ohutum bussi oodata

Ümbersõit on liikleja jaoks mugavam ja kiirem, sest mööda põhiteed sõites tuleks läbida ebatasane tee ja oodata valgusfooride taga. Põhitee liiklust takistab ka Vissi küla juurde rajatava jalgteetunneli ehitus. Ümbersõit annab liikleja ajaoks ajalise võidu ligikaudu 20 minutit.

Liikluse ümbersuunamisega on kasud kahepoolsed, ehitaja saab teostada töid kiiremas tempos ja liiklejad saavad kiiremini ja ohutumalt teekonna läbitud. Esialgsete plaanide järgi on põhitee plaanis liiklusele uuesti avada hiljemalt 22.10.2015. Maanteeamet vabandab võimalike ebamugavuste pärast ja loodab liiklejate mõistvale suhtumisele.

Projekti raames paraneb antud lõigul liiklusohutus ja liiklemine muutub mugavamaks. Jalakäijad (eriti Vissi küla elanikud) ei pea autode vahelt teed ületama, vaid saavad kasutada jalakäijate tunnelit. Vissi küla ristmikule rajatakse kiirendus- ja aeglustusrajad ning vasakpöörde rida, mille tulemusena suurendame ohutuse taset. Jalakäijate ja jalgratturite ohutuks liiklemiseks rajatakse üle 100 m kergliiklusteed. Uuendatakse Kulbilohu viadukti rampide teekatet ja renoveeritakse Kulbilohu viadukt.

Ohutuks bussiootamiseks uuendatakse kaks olemasolevat bussipeatust. Liikluskorralduse paremaks jälgimiseks uuendatakse liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid). Tee ja Kulbilohu viadukti äärde rajatakse üle 900 m põrkepiirdeid, et parandada ohutust. Teekatte säilimise eesmärgil puhastatakse kraavid ja vahetatakse välja osa olemasolevatest truupidest.

Projekti eesmärk on olnud algusest peale tee rekonstrueerimine, mille käigus säilib olemasolev situatsioon. Üks juurde tulev asi on jalakäijate tunnel koos tunnelisse juurdepääsudega ning lisaks pikendatakse Elva-Puhja maantee äärset jalgteed kuni Metsalaane-Kulli teeni.

Autor: Siim Remmelgas (maanteeameti lõuna regiooni ehitusosakonna projektijuht), toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 10/09/2015 00:23:34Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17850685119629