Küsitlus

Keda usub?

Ülikool õpetab gümnaasiuminoortele võrkturundust

Saada sõbrale

Turvakood
Koodi uuendamiseks kliki siia
Foto: freedigitalphotos.net

Tartu ülikooli teaduskoolis kasutatakse ettevõtlusõpetuse kursusel õppematerjale, mille sisu ja sõnum tekitab ekspertide hinnangul küsitavusi. Kooli direktor peab noortele võrkturundusest rääkimist asjakohaseks.

Teaduskool on arendus- ja huvi­alakeskusena tegutsev ülikooli asutus, mille üks eesmärk on korraldada võimekamatele põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele internetipõhiseid valikkursusi.

Kallimaid kursuseid

Gümnaasiumiõpilastele mõeldud ettevõtlusõpetus on teaduskooli kursuste nimekirjas üks kallimatest – osavõtutasu on 25 eurot. Kahe õppeaasta jooksul on kursusele registreerunud kokku rohkem kui sada õpilast üle Eesti.

Õppematerjalide alguses on kirjas, et alati ei pruugi olla otstarbekas äri­ideed ise välja mõelda ning võimalik on liituda võrkturundusega. Lisaks on kursuse materjalides nimetatud ühe peamise põhjusena – miks inimesed teevad tööd – sundi, mille näiteks on toodud vangilaagreid.

Tartu Ekspress palus küsimusi tekitanud kursuse õppematerjale hinnata Tartu ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse lektoril Elina Kallasel ja Estonian Business Schooli dotsendil ning ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava juhil Ülle Pihlakul.

Allikakriitika ennekõike

Nii Kallas kui Pihlak tõid välja, et tekitab küsimusi, miks on õppematerjalides rõhutatud just võrkturundust, kui pigem alternatiivset äri alustamise võimalust, ning pole sõnagagi mainitud idufirmasid ega ettevõtlus­inkubaatoreid.

Õppematerjalide autor ja ettevõtlus­õpetuse e-kursuse vastutav õppejõud Annely Lilleorg vastas, et võrkturundus on üks ettevõtlusvorm, kas meile see meeldib või mitte. Õppejõud seletas teema pikemat lahti kirjutamist sellega, et kui keegi peaks kunagi tegema noortele ettepaneku osaleda võrkturunduses, siis nad teaksid, mida see endast kujutab ja oskaksid hinnata riske. „Kursusel kindlasti ei propageerita võrkturundusega liitumist,“ märkis Lilleorg.

Teaduskooli direktor Viire Sepp ütles, et võrkturundusest kui ühest reaalselt eksisteerivast ettevõtluse liigist rääkimine on kursusel asjakohane. „Teaduskooli kursuste üks eesmärk ongi õpilastele kriitilise mõtlemise ja allikakriitika õpetamine,“ lisas Sepp.

Abikäsi Kiyosakilt

Küsimusele, kuidas on õppejõud internetipõhisel kursusel – ehk õppevormis, kus õppejõud ja õpilased klassiruumis ei kohtu – suunanud õpilasi kriitiliselt mõtlema ja allikaid hindama, vastas Lilleorg, et õpilased näitavad õpitut praktiliste ülesannete kaudu: mõtlevad välja äriidee ja arutavad, mis ettevõtte alustamisega kaasneb. Õppejõu sõnul ei püüta õpilastele vägisi midagi selgeks teha, vaid pakutakse võimalust olemasolev tarkus enda seest ja ümbritsevast infoväljast üles leida.

Õppematerjalides on kasutatud korduvalt eneseabiraamatute autori Robert Kiyosaki materjale („Rikas isa, vaene isa“ jt). Elina Kallas märkis, et konsultantide mudelitele viitamine ei ole keelatud. „Sobilik on tuua akadeemilises kirjanduses välja toodud mudelite kõrvale ka üks konsultandi mudel, pole soovitatav pühendada sellele terveid alateemasid.“

Netist kopeeritud

„Kiyosaki materjale on kasutatud üheksast alateemast vaid väga põgusalt kahes teemas, mis kogu kursusest hõlmab väikse osa ning ongi toodud materjalides ühe nägemusena,“ vastas Lilleorg.
Ülle Pihlak tõi välja, et autor on jätnud viitamata kasutatud kirjandusele ja veebilehtedele. Pihlak lisas, et mitmed tekstid on internetist kopeeritud.

„Kahetsusväärselt on ebatäpsusi viitamises, mis kursusel on ära parandatud ja seda tuleks teha ka repositooriumis (ülikooli raamatukogu digihoidlas DSpace),“ tõdes Lilleorg. „Teadlikult ja meelega pole ma kellegi materjalidele viitamata jätnud.“

Unusta innovatsioon?

Teaduskooli ettevõtlusõpetuse õppematerjalid on internetis vabalt kättesaadavad ning koostatud kaks aastat tagasi Tartu ülikooli korraldatud BeSt programmi toetuse abil, mida rahastati Euroopa sotsiaalfondist.

Teaduskooli direktor ja õppematerjalide koostaja märkisid, et BeSt programmi abil valminud e-raamatud on vaid üks osa ettevõtlusõpetuse e-kursusel kasutatavatest materjalidest. Lilleorg täpsustas, et kursusel kasutatakse lisaks e-raamatutele ka slaide, viiteid videoloengutele, teaduskooli majandusõpetuse jaoks tehtud materjale ning ülesannete ja kodutööde tekste.

Õppematerjale hinnanud Elina Kallas ütles kokkuvõtvalt, et sellisel kujul on need pigem kogum erinevate teemade lõikudest, mida ei ole omavahel hästi seostatud ning nendes on sisulisi ebatäpsusi. Ülle Pihlak lisas, et ta ei leidnud materjalidest sõnagi äriidee valideerimise, meeskonna moodustamise, nüüdisaegse turunduse ega internetiäri kohta. Pihlaku sõnul jäi talle mulje, et õpilastele taheti õppematerjalidega edastada sõnum: „Unusta innovatsioon ja liitu võrkturundusega. Kui see tundub liiga keeruline, siis lihtsalt kopeeri teiste pealt ja raha tuleb!“

 

Martin Hallik
Tartu ülikooli õppeprorektor

Ülikool uurib süvitsi kõnealuse õppeprogrammi õppematerjale ning kui selgub, et õppematerjalides on ebakorrektseid viiteid või viitamata jätmist, suhtub ülikool sellesse täie tõsidusega.

Järgmise sammuna laseme majandusteaduskonnal kui kursuse initsiaatoril üle vaadata kogu kursuse sisu ning hinnata selle kvaliteeti tervikuna.

Kui pärast ekspertiisi peaks selguma, et materjalides on kasutatud kellegi teise teksti ilma sellele viitamata, teeb autor ülikooli nõudmisel oma materjalides vajalikud muudatused. Viideteta materjalide kasutust ülikoolis taunitakse, sest Tartu ülikooli jaoks on ülimalt oluline, et ülikooli pakutav õpe oleks kõrgel tasemel ja laitmatu nii sisult kui ka vormilt.

 

Võrkturundus või püramiidskeem?

Võrkturundus ehk soovitusturundus on otsemüügiäri vorm, mis töötab põhimõttel, et skeemiga liitunud isik kutsub teise inimese süsteemi toodete müüjaks. Seejuures võib ta saada lisaks toodete või teenuste müügist saadud tulule osa ka enda kaasatud inimeste müügikasumist. Oluline on, et skeem põhineks reaalse toote või teenuse müügil ning tarbijatelt võetav tasu tuleks ainult sellest, vastasel juhul on tegemist püramiidskeemiga.

Püramiidskeem on skeem, kus inimesed teenivad teiste isikute kaasamisest ja saavad kasu liituvate isikute sissemaksetest. Selles mudelis reaalseid tooteid ei müüda või on need ebamõistlikult kõrge hinnaga. Püramiidskeem on tarbijakaitseseaduse järgi keelatud.

Allikas: tarbijakaitseamet

Autor: Otti Eylandt, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 18/05/2015 10:41:46Lisa kommentaar

image with code
Koodi uuendamiseks kliki siia

test version:0.17712306976318