Kõik uudised Paberväljanne Online

Tasuta abi

Juristide liit korraldab koostöös Tartu linnaga 29. novembril kell 10–14 prii õigusnõustamise.

Õigusapteek avatakse Oskar Lutsu nimelises linnaraamatukogus (Kompanii 3/5) neljanda korruse saalis. Majas on lift ja juurdepääs liikumispuudega inimestele on tagatud.

„Apteegis“ saab tasuta abi notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha, elatisabi, töölepingu seaduse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu, lepingu- ning võlaõiguse alal. Teenindatakse nii eesti kui vene keeles.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 28/11/2019 09:08:37test version:0.074732065200806