Kõik uudised Paberväljanne Online

Raatuse haridusparadiis

Raatuse kooli õpilased ja õpetajad alustavad uut õppeaastat Eesti moodsaima õpikeskkonnaga koolihoones. Põhjalikult renoveeritud koolimaja pidulik avamisüritus on reedel, õppeaasta avaaktused toimuvad laupäeval.

Koolimaja ja selle ümbrus on põhjalikult uuendatud, hoonest jäid rekonstrueerimise käigus alles vaid kandekarkass ja välisseinad. Kolmandale ja neljandale korrusele on rajatud tänapäevased avatud õppemaastikuga kooliruumid, mille suurusi on võimalik muuta voldikseinte abil. Aula laiendusena ehitati välja uus 75-kohaline auditoorium ning hoone vahekorpusele umbes 200 ruutmeetri suurune juurdeehitus, kus on avar aatrium. Kogu kool on saanud uue sisustuse ning nüüdisaegse IT-tehnika.

Direktor Toomas Kink peab koolimaja uuenenud arhitektuuri kõrval oluliseks ka muutusi õppetöö sisus. Olulisemate märksõnadena nimetas ta üldõpetusele üleminekut algklassides, ainetevaheliste piiride kaotamist ja teemapõhist lõimitud õpet, millele sekundeerib õppimist toetav hindamine. Uuendusena tuuakse igasse päeva sisse üks liikumistund ja alustatakse draamaõppega.

Peale heade õpitingimuste on õpilastel nüüdsest ka suurepärased võimalused erinevate spordialade harrastamiseks. Kooli territooriumile on rajatud kunstmurukattega jalgpalliväljak, palliplatsid, jooksurada ja muud spordirajatised.

Rekonstrueerimine ja sisustamine läks maksma ligi 7,9 miljonit eurot, millest Euroopa regionaalarengu fondist tuli 4,6 miljonit. Põhikoolide korrastamise programm jätkub Variku kooliga, kus remont on juba alanud.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 30/08/2018 08:37:24test version:0.11709094047546