Kõik uudised Paberväljanne Online

Tammealleel läheb kopp maha

Lähinädalatel alustab linn Tamme puiestee rekonstrueerimist, tööde käigus rajatakse ka sademeveekanalisatsioon.

Rekonstrueerimisele läheb Tamme puiestee Raja ja Pirni tänava vaheline lõik ning sealsed tupiktänavad. Kokku remonditakse 550 meetrit sõiduteed ja ehitatakse 700 meetrit kõnniteid.

Sõidutee ehitatakse 6 meetri laiuseks, paremale poole rajatakse 2,5 meetri ja vasakule 2 meetri laiune kõnnitee. Kõnnitee eraldatakse sõiduteest osaliselt äärekividega ja osaliselt haljastatud eraldusribaga. Tammeallee säilib, kuid tupiktänavad asfalteeritakse.

Liikluse rahustamiseks ehitatakse künnised. Rekonstrueeritakse tänavavalgustus ning remonditavale teelõigule ja tupiktänavatele rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik ja restkaevud. Tööd teeb hanke võitnud Asfaldigrupp OÜ ning need lähevad maksma 429 600 eurot.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 16/08/2018 09:38:50test version:0.10819101333618