Kõik uudised Paberväljanne Online

Rahakest kui putru

Linn sai kokku konsolideeritud mulluse majandusaasta aruande, millest ilmneb, et tulud kuludest kergelt üle käivad.

Aruandes antakse ülevaade 12 ametiasutuse ja nende hallatava 67 asutuse ning linna valitseva mõju all oleva kuue äriühingu ja üheksa sihtasutuse majandusaasta tegevustest. Konsolideerimisgrupis töötas 2017. aastal kokku ligi 3950 töötajat ja nende keskmine töötasu kuus oli 1039 eurot.

Aruandeaasta tegevustulud olid 162 miljonit eurot ja -kulud 156 miljonit eurot. Tulemiks kujunes seega kuus miljonit eurot, mis lubab grupi finantsseisu tervikuna heaks hinnata.

2017. aasta investeeringute finantseerimiseks võttis linn täiendavalt kuus miljonit eurot laenu. Kokku investeeriti ligi 31 miljonit eurot. Suurimateks projektideks olid idapoolse ringtee ehitamine (4,4 miljonit), lasteaed Naerumaa (2,5 miljonit), Kesklinna lastekeskuse juurdeehitus (2,2 miljonit), Turu jalakäijate silla ja Annelinna-Nõlvaku suunaline kergliiklustee (1,7 miljonit) ja Raatuse kooli rekonstrueerimine (1,7 miljonit).

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 06/06/2018 20:53:21test version:0.1799099445343