Kõik uudised Paberväljanne Online

Pilk läände

Linnavalitsus küsib volikogult luba sõlmida maanteeametiga kokkulepe Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteede ristumiskoha väljaarendamiseks.

Liiklustihedale Riia ringristmikule kavandatakse kolmetasandilist liikluslahendust – kergliiklejatele rajatakse tunnelid, maapinna tasandile jääks kohalik ehk siis Riia tänava liiklus ning magistraalliikluse jaoks ehitatakse Võru-Tallinna suunal välja viadukt. Kahetasandiline riste on kavas rajada praeguse Aardla ringristmiku asemele ning Optika-Aardla-Laseri tänavate ristumiskohta planeeritakse ringristmikku.

Linna eeldatav rahaline kohustus oleks läänepoolse ümbersõidu II ehitusala maade võõrandamisel ja teede väljaehitamisel kokku umbes 2,5 miljonit eurot. Maanteeameti poolne prognoosmaksumus projekti realiseerimiseks on 17 miljonit eurot. 28. mail kell 16 tutvustab maanteeamet huvilistele raekoja saalis kavandatavate teetööde eskiisprojekti.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 10/05/2018 09:32:50test version:0.10119104385376