Kõik uudised Paberväljanne Online

Linn sunnib eramaale

"Ränilinnas Laseri ja Raudtee tänaval on tekkinud vajadus valgustatud kergliiklustee järele," kirjutas lugeja.

"Praegune olukord: jalakäijad peavad bussipeatusse minema läbi Aardla 132 kinnistu, millega sealsed elanikud ei ole rahul ja annavad möödujatele sellest teada. Arusaadav, see on nende eramaa, mis küll märgistamata.

Teine võimalus jõuda Aardla tänavale välja on valgustamata autotee, mille liikluskoormus järjest kasvab. Lubatud on ka suurte veokite läbisõit hoolimata tee tegelikest võimalustest. Pöördel Aardla tänavale tekib veokitel takistusi, kui samal ajal teine auto Laseri tänavale soovib pöörata, sest nurk on liiga kitsas. Samal ajal jalakäijana sellele nurgale sattudes pole ülekäigurajalt kuskile minna, sest Laseri tänaval puudub vähimgi kõnniteeriba (ühel pool porine põld, teisel pool laiutavad põõsad).

Kuidas saada Laseri 4 maja juurest ka pimedal ajal jalgsi, jalgratta või lapsevankriga ohutult Selverisse, bussipeatusesse või Lõunakeskusesse? Kui arendustegevuse tõttu praegu autoteed paremaks teha ei saa, siis palun ehitage kas või ajutine valgustusega kergliiklustee."

Vastab tee-ehituse peaspetsialist Siim Mitt:

"Laseri tänava piirkonnas tehnovõrkude ja teetööde kavandamiseks on koostamisel vastav eelprojekt, millega määratakse töömahud ja tehnovõrkude ning teerajatiste paiknemine. Teadaolevalt toimub lähialas mitmeid arendustegevusi, mille tõttu on piirkonnas ehitustööd ja liikumas ehitustehnika. Enne plaaniliste arenduste valmimist ei ole otstarbekas infrastruktuuri täies mahus välja ehitada. Taristu väljaehitamine toimub lähiaastatel vastavalt linna rahalistele võimalustele.

Arendatavate uuselamurajoonide piirkonnas on paratamatu, et ehituse ajal on teatavad ebamugavused. Samas sellest tuleb olla teadlik ja arvestada piirkonda kinnisvara soetamisel. Liigeldes soovitame olla tähelepanelik ja korraldada oma liiklemisharjumused vastavalt oludele sobilikumale marsruudile, et tagada ohutus."

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 02/05/2018 22:37:18test version:0.11777687072754