Kõik uudised Paberväljanne Online

Jaht väärikatele

Linnavalitsus ootab 15. jaanuarini linlaste ja organisatsioonide ettepanekuid aukodanike ja Tartu Tähe kavaleride valimiseks.

Selleks tuleb saata linnavalitsusele kirjalik ettepanek koos kandidaadi elulooliste andmetega ning põhjendusega, miks isik võiks saada aukodanikuks või Tartu Tähe kavaleriks. Avaldusele tuleb lisada nii esitaja kui ka kandidaadi kontaktandmed. Teate võib läkitada e-postiga aadressil press@raad.tartu.ee või tavakirjaga (Tartu linnavalitsus, Raekoda, 50089 Tartu, ümbrikul märgusõna „aukodanik“).

Autor: Lilian Lukka, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 13/12/2017 22:49:20test version:0.18786883354187