Kõik uudised Paberväljanne Online

Interaktiivsed hauaplatsid

Linna kodulehele pandi püsti kalmistute kaardirakendus, mis jagab infot erinevate Tartu surnuaedade ning neisse maetute kohta.

Rakenduses tutvustatakse lühidalt siinsete kalmistute (Raadi, Puiestee, Rahumäe, Pauluse, vanausuliste ja Tuigo) ajalugu, samuti on võimalik vaadata nende paiknemist kaardil. Maetuid saab otsida nime ning platsinumbri järgi. Lisaks leiab rakendusest infot hoonete ja inventari kohta.

Andmed maetute kohta pärinevad algselt 1990. aastatel läbi viidud kalmistute inventariseerimisel kogutud infost ja hiljem lisatud andmetest. Kuna suurem osa materjale hävines ilmasõja käigus, siis tuli info kogumiseks kasutada muid võimalusi – haudade ja tähiste inventariseerimine, sõjajärgsed kalmisturaamatud, kohati kirikuraamatute kirjed.

Autor: Lilian Lukka, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 13/12/2017 22:28:57test version:0.18944001197815