Kõik uudised Paberväljanne Online

Kõnnitee Sadamasse

Sadama tänavale ehitatakse kõnnitee välja ka Tartu hotelli poolses osas Väike-Turu ja Kaluri tänava vahelises lõigus.

Tee äärde paigaldatakse pingid ja prügikastid ning ehitatakse välja ülekäigud. Tee-ehituse käigus juhitakse ära sademeveed ning paigaldatakse tänavavalgustus. Kõnnitee tagab jalakäijatele ning jalgratturitele ohutuma liiklemise mööda Kaluri tänavat teadusekeskuse Ahhaa ja avaturu suunas ning ühendab Kaluri ja Väike-Turu tänava jalgteed.

Ehitushanke võitis Terasteenus OÜ. Tööde kogumaksumuseks koos sademevee ärajuhtimisega kujuneb 102 718 eurot.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 09/08/2017 19:57:21test version:0.104984998703