Kõik uudised Paberväljanne Online

Tara püsti

"Kroonuaia kooli (Puiestee 62) ümber olnud aed on vaja taastada," kirjutas lugeja N.M.

"Selles koolis käivad erivajadustega lapsed, kes alati ei pruugi oma käitumist suuta kontrollida. Juba on juhtunud intsidente, kus õpilane on end õpetaja käest lahti rebinud ja tänavale jooksnud; samuti on õpilane lükanud kaasõpilase käpuli Puiestee tänavale ja ainult autojuhi reaktsioonikiirus on õnnetuse ära hoidnud. Koolist öeldi, et taotlused tara rajamiseks on linnavalitsus alati tagasi lükanud. Kas see on tõesti tõsi?

Puiestee tänav on ju sisuliselt Jõgeva maantee – Tartusse sissesõidu tee. Liiklus on tihe, aga tänav on kitsas, sõidavad ka raskeveokid, päikeselistel hommikutel Narva maantee poole sõites halvendab silma paistev päike nähtavust oluliselt. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad kooli taga, ka sealpool puudub aed tänava ja spordiplatsi vahel.

Ajalooliselt on selle hoone ümber aed olnud, postid on veel praegugi alles. Ei ole ühtki mõistlikku põhjust, miks aeda ei võiks taastada. Õpetajate koormamine valvuriametiga või lisatööjõu palkamine laste turvamiseks õues ei ole kindlasti odavamad lahendused. Olen kindel, et selle kvartali ohutumaks muutumist tervitavad rõõmuga nii koolipere kui Raadi linnaosa elanikud."

Vastab haridusosakonna juhataja Riho Raave:

"Nõustun, et aed tuleb turvalisuse tagamise huvides taastada. Loodetavasti saame selle investeeringu koostöös linnavarade ja rahandusosakonnaga planeerida 2018. aasta eelarvesse. Kool on territooriumi piiritlemist aiaga tõepoolest taotlenud, kuid ressursipuudusel pole olnud võimalik seda rahuldada (edasilükkamatud investeeringuvajadused on osutunud prioriteetsemaks)."

Allikas: Tartu LV

Autor: Tartu linnavalitsus, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 17/05/2017 22:03:55test version:0.10686492919922