Kõik uudised Paberväljanne Online

Edendajad kastis

Tartu aasta terviseedendajaks nimetati tänavu MTÜ Must Kast.

Must Kast on oma lühikese tegevusaja jooksul teinud koostööd nii õpilaste ja koolide kui tervisespetsialistidega, et tuua vaatajateni lavastusi, mis paneksid meid rohkem mõtlema ühiskonna valukohtadele ja neist tulenevatele tervise- ning sotsiaalprobleemidele. „Näiteks on Must Kast oma lavastusega „5 grammi sisemist rahu" kõnetanud noori uimastisõltuvuse teemal ja lavastusega „Jõud" õpilaste omavaheliste suhete ja koolikiusamise teemal. Olulised on ka etendustele järgnevad vestlusringid, kus on võimalik nähtut üheskoos näitlejate ja spetsialistidega lahti mõtestada ja saada oma küsimustele vastuseid," kirjeldas tegevust linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree. Ta lisas, et teatri puhul oleks väga keeruline tõsta esile ainult ühte inimest, sest kogu meeskond panustab tartlaste terviseteadlikkuse tõstmisele ning seetõttu antaksegi esimest korda terviseedendaja tiitel mitte üksikisikule, vaid asutusele.

Autor: Helle Tolmoff, toimetus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 12/04/2017 18:54:12test version:0.10439300537109