Kõik uudised Paberväljanne Online

Hinnaralli prügimäel kruvib hoogu

Sarnaselt püsiasukale tõstab lihttarbija peale jalga ka Aardlapalu prügila ise. Kaur Paves

Novembrist kehtima hakanud soodne „väravahind“ Aardlapalu prügilas jääb üürikeseks. Maikuust kerkib segaolmejäätmete vastuvõtutasu praegusega võrreldes pea 60%.

Tartust kogutakse aastaga ligi 20 000 tonni prügi. Sodi tassivad kokku Eesti Keskkonnateenused, Ekovir ja Ragn-Sells. Kõigil on kohustus viia see Aardlapallu. Prügilat haldab Eesti Keskkonnateenused, kes sügisel kehtima hakanud hankelepingu järgi tõotas vastuvõtu tonnihinnaks 50 eurot. Pea veerandi võrra vähem, kui oli hind enne seda.

Ragn-Sellsi prügilastis autosid hakkas seepeale iseäranis tihti värava taha vurama. 300 tonni asemel, mis võiks arvestuslikult ühes kuus tavapäraselt tekkida nende opereeritavas Annelinna-Ihaste piirkonnas, viidi Aardlapallu kohati kolm korda rohkem. Tartu poolt kehtestatud soodsa hinnaga tuli prügilal ära seedida ka ümbruskonna valdade kõnts.

Lõhkine prügiküna

Abilinnapea Valdo Semilarski tunnistab, et tekkis tobe patiseis. „Ühel poolel justkui on õigus tuua ükskõik kust kogutud prügi. Teisalt aga meie aastane maht ähvardas täis saada kuue kuuga. Kompromissini jõudmine, ka meie vahendusel ning eestvedamisel, ei näinud võimalik olevat.“

Halvima stsenaariumi järgi võinuks Keskkonnateenused kokkulepitud mahu täitumisel piltlikult öeldes prügilauksed kinni panna. Kuhu ja millise hinnaga siis õnnestunuks Tartu prügi viia, ei riskitud testima hakata. „Lõpetasime poolte kokkuleppel senise jäätmekeskuse haldamise lepingu, et tagada elutähtsa teenuse tõrgeteta ja jätkusuutlik toimimine. Linn korraldas uue hanke, analüüsis tulemusi ning valis soodsaima pakkumuse teinud jäätmefirma,“ nendib Semilarski napisõnaliselt.

Tema fraas „see toob kaasa mõningaid hinnamuutusi“ tähendab praktikas seda, et maikuust küsib Keskkonnateenused tonnilt 50 asemel pea 80 eurot. Linna keskkonnateenistuse juhi Ülle Maueri hinnangul pole see kindlasti üle maksmine. „Kui vaadata hindu mujal Eestis, siis tundub õiglane. Hanke teised kaks pakkujat küsisid veel rohkem. Lihtsalt olukord prügiturul on märgatavalt muutunud,“ vastas ta küsimusele, kui tavapäraseks tuleb 60%-list hinnahüpet pidada. „Kui varem olid jäätmed justkui kaup, millele käis enampakkumine, siis nüüd mitte. Iru soojusjaam ei võta lisamahte vastu, Kunda tsemenditehas tarbib vaid veerandi varasemast. Kui enne oli kõik puudu, siis nüüd on justkui kõik üle.“

Miks linn ikkagi rangelt lepingu täitmist ei nõudnud? Keskkonnateenused oli võtnud omale kohustuse kolmeks aastaks. Nüüd tuleb turusituatsiooni muutus ja äririskid linlaste kukru peal tasandada? Semilarski arvates tasub küsiva pilguga vaadata naabervaldade poole, kes on oma prügihanked teinud ilma, et määrataks kuhu prügi vedada tuleb. Nii kasvasid Aardlapalu mahud hüppeliselt, ajades lepingu linnaga lõhki. Aadressi ju prügil juures pole, vastuvõtmisest keelduda pole alust.

Tarbija taskust

Kui iga teine äri oleks mahtude kasvu peale käsi plaksutanud (hind on ju paigas, mida rohkem seda tulusam), siis prügimajanduses see praegu nii pole. Põhjuseid on mitmeid, kõige sagedamini mainitakse prügi importi. Keskkonna hinnaskaalal krõbedamate soomlaste pakendist toasooja tegemine tuleb aga siinsete prügiarvete kasvuga kinni maksta.

Kuna ja mil määral Tartu prügiveo hinnad konkreetselt kodanikele muutuvad, pole veel selge. Orienteeruvalt tuleb korrusmajade tüüpilise 2,5 m3 konteineri äraveo eest 5-6 eurot enam maksta. Eramajade levinuma 140-liitrise prügikasti tühjenduse hinnale lisandub 30 senti. Arvestades, et praegu on see alla 90, siis tuleb hinnatõus ligi 40%.

Maueri arvates ei eksisteeri ohtu, et samalaadse lõhkise küna ees ollakse uuesti mõne aja pärast, kui prügiäris peaks taas pinged tekkima. Vastne leping sõlmiti suurema mahu peale, paindlikuma vaatega tulevikku.

Seega ohtu, et oma prügi sisse ära uputamisega ähvardades saaks linnalt lõputult välja pressida, Tartus pole. Vist. Aga tugev sõnnikuhais hõljub juhtunu kohal küll.

Autor: Rasmus Rekand, rasmus@tartuekspress.ee
Viimati muudetud: 02/03/2017 19:44:17test version:0.10717701911926